Fakta och trim

fakta trimInnan du kan börja fundera över hur du ska trimma dina segel och göra din Finnjolle snabb och säker behöver du förstås din egna jolle. Att köpa en begagnad är ingen dålig idé. Från några tusenlappar upp till 30 000 kronor får du betala för en jolle. Skicket varierar beroende på priset och hur gammal den är.

Köpa begagnad Finnjolle

Kontrollera att mastfoten är hel. Fungerar självlänsarna och är de täta? Se om skrov och däck släppt från varandra någonstans. Roderbeslagen ska sitta ordentligt fast i akterspegeln. Finns allting med? Förutom skrov och mast bör du se till att följande delar finns med: bom, roder, centerbord, segel. Finns det även en handkärra och ett sittbrunnskapell är det bra.

Transport

Hemtransporten sker antagligen på en släpkärra. Då är det bra att ha någon typ av pallning under skrovet. Ska du tävla och transportera båten mycket bör du satsa på ett par bra bockar som passar skrovet. Ha ett mjukt material där bocken möter skrovet, gärna skumgummi eller liknande. Då du ska lasta din jolle lyfter du först upp fören på jollen på släpkärran och låter jollens handkärra glida in under släpkärran. Gå bakom jollen, lyft och skjut upp den på bockarna. Spänn sedan fast jollen ordentligt med spännband. Innan du börjar med segeltrimningen, som för övrigt är det viktigaste, är det några saker som du ska ha koll på.

Kuddar

Fast monterade kuddar är viktiga, både för komfort och säkerhet. Seglar du i fem timmar under en dag behövs kuddar. Varför?

  • De håller kroppen på plats så att du inte halkar runt och ger dig bra kontakt med din jolle.
  • De isolerar baken mot det kalla skrovet.
  • De rundar av kanterna i båten och underlättar blodcirkulationen i benen.

Det är viktigt att kuddarna sitter fast och att de fästs med gummilina i relingen. Inne i sittbrunnen hålls de på plats med hjälp av gummirep.

Centerbord

En säkerhetslina till centerbordet är otroligt viktigt. Den gör att du kommer åt centerbordet om du kapsejsar och båten hamnar upp och ned. Utan lina får du inte upp centerbordet och kan inte vända båten rätt. Då du kommer i land ska du lossa gummilinan för centerbordet. Tänjs den ut blir den nämligen verkningslös efter en tid.

Roderbeslag

Redan då du köpte din jolle såg du till att roderbeslagen var ordentligt dimensionerade. Det är mycket stora krafter som påverkar rodret. Här får det inte vara något glapp. Roderbeslaget ska ha en spärr så att du inte tappar rodret om du kapsejsar. Gör gärna spärren av rostfritt stål, spärren ska fjädra mot roderbeslaget. Att försöka simma efter ditt roder är närmast omöjligt. Sedan är det dags att ta en titt på vad du har att trimma seglen med i din Finnjolle.

Travaren

Travaren är en liten vagn som går på en skena tvärs över skrovet. Vill du skota mer midskepps använder du travaren för att få en bra skotpunkt vid lätt vind på kryss då du har lösare skot för att få mer buk i seglet. Använd inte hela travarskenan, dra inte in vagnen mer än till en fjärdedel av skenans längd.

Så här drar du skotlinan

  • Fäst skotet i bommen.
  • Dra linan från bommen till travaren.
  • Från travaren ska skotet gå upp till ett block i bommen.
  • Från bommen dras sedan skotet till skotblocket som sitter på durken mitt i sittbrunnen.

Uthal

För att få seglet att stå som det ska räcker det inte med att bara slå i underliket utan det måste även sträckas. Det gör du med hjälp av ett uthal som sträcker seglet mot bomnocken. Här krävs minst ett dubbelblock för att få tillräcklig sträckning på underliket. Du bör dessutom säkra skothornet med en säkerhetslina om uthalet skulle gå av eller släppa. Då kan seglet rappa ur eller hasa fram mot masten. Att rätta till det under segling är nästan omöjligt.

Inhal

Inhalet håller seglets underlik sträckt mot masten för att plana ut seglet. Behöver du mer buk på kryss i lättvind kan du släppa lite på inhalet. Inhalet träs genom den nedre öljetten i framkanten på seglet och änden knyts i masten. Den långa änden av trimlinan (inhalet) går via ett block vid masten till en skotråtta vid mastfoten.

Fäst med tamp

Fäst alltid saker vid masten med en liten tamp. Borra inte i masten för att fästa beslag, då skapar du en brottanvisning och masten går lättare av.

Kick

Kicken håller ner bommen vid halvvind till slör. Utan kick kan du inte kontrollera buken i seglet då bommen åker upp och du riskerar att kapsejsa. Åker bommen upp blir seglet som en spinnaker och trycket på seglet flyttas uppåt. Kicken utsätts för tryck på upp emot ett ton så den måste ha en stark infästning.

Nedhal

Nedhalet, som även kallas Cunnigham efter uppfinnaren, har en liknande funktion som inhal och uthal. I det här fallet ska nedhalet hålla mastliket sträckt. Nedhalet fästs i den övre öljetten framme vid masten.

Bomlinan

Bomlinan är en gummilina som fästs i bommen där skotet fästs. Bomlinan fästs sedan i fören och har till uppgift att dra bommen utåt/framåt på undanvind i lätta vindar.

Sex måsten

Roderspärr

Gör att rodret inte lossna då du kapsejsar.

Mastspärr

Spärren ser till att du inte tappar masten vid kapsejsning.

Gummilina till centerbordet

Denna gör att du kommer åt centerbordet då du kapsejsat och jollen ligger med botten uppåt.

Säkerhetslina till uthalet

Utan den riskerar du att seglet lossnar från bommen om uthalet går sönder.

Fyra täta flytenheter

Du bör ha minst fyra flytenheter. Skrovet flyter inte av sig självt. Inbyggda flyttankar bruka kunna börja läcka efter en tid så du behöver komplettera med två uppblåsbara flytelement eller två av cellplast (frigolit). Läcker de inbyggda tankarna kan du försöka täta dem med epoxi eller sikaflex.

Förtamp

En flytande förtamp som är knuten runt masten är viktigt att ha. Den bör vara minst 8 meter lång och den ska vara flytande. Fäst inte tampen i något beslag som är skruvat i däck. Påkänningarna på ett beslag är mycket stora vid bogsering och riskerar att bryta sönder reling eller däck. Linan ska vara flytande så att de som hjälper dig enkelt ska kunna få tag på linan.